Từ 1-7, chính thức liên thông đăng ký khai sinh, khai tử, thường trú, thẻ bảo hiểm y tế

Từ 1-7, chính thức liên thông đăng ký khai sinh, khai tử, thường trú, thẻ bảo hiểm y tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 63/2024 quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính là đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất. Trước đó, hai nhóm này đã được triển khai thực hiện thí điểm ở TP Hà Nội và Hà Nam …