Tìm người biết thông tin khắc trên 2 di vật chôn cùng hài cốt liệt sĩ

Tìm người biết thông tin khắc trên 2 di vật chôn cùng hài cốt liệt sĩ

Tìm người biết thông tin khắc trên 2 di vật chôn cùng hài cốt liệt sĩ Quá trình tìm kiếm, đã phát hiện 12 hài cốt liệt sĩ cùng 2 di vật có khắc tên. Hiện, Đội 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đang tìm người biết thông tin khắc trên 2 di vật. Trưa 3.4, Đội 584 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đến thời điểm này, đơn vị đã tìm kiếm, …