Tiền ảo: Quản để chống thất thoát, rửa tiền

Tiền ảo: Quản để chống thất thoát, rửa tiền

Tiền ảo: Quản để chống thất thoát, rửa tiền Dù Việt Nam chưa có khung pháp lý cho tài sản số, nhưng hoạt động mua bán, giao dịch trong nước vẫn diễn ra sôi động thông qua các sàn quốc tế, hoặc hình thức thỏa thuận trực tiếp. Điều này tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền, thất thoát cho nền kinh tế. - 03-04-2024Vì sao tấn công ransomware là mối đe dọa nguy hiểm với các doanh nghiệp? - …