Thông tin mới nhất về việc sắp xếp đơn vị hành chính tại TP Phan Thiết

Thông tin mới nhất về việc sắp xếp đơn vị hành chính tại TP Phan Thiết

Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận vừa phát hành Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh thông qua dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Bình Thuận. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Bình Thuận do Sở Nội vụ đề xuất. …