Theo dấu dòng tiền cá mập 11/06: Khối ngoại bán ròng gần 1,900 tỷ đồng, mạnh tay "chốt lãi" FPT

Theo dấu dòng tiền cá mập 11/06: Khối ngoại bán ròng gần 1,900 tỷ đồng, mạnh tay "chốt lãi" FPT

Theo dấu dòng tiền cá mập 11/06: Khối ngoại bán ròng gần 1,900 tỷ đồng, mạnh tay "chốt lãi" FPT Theo dấu dòng tiền cá mập 11/06: Khối ngoại bán ròng gần 1,900 tỷ đồng, mạnh tay "chốt lãi" FPT Phiên 11/06, tự doanh công ty chứng khoán đã trở lại mua ròng khoảng 70 tỷ đồng. Ngược lại, khối ngoại vẫn bán ròng đến 1,881 tỷ đồng, mức cao nhất trong 8 phiên và là phiên bán ròng thứ …