Thái Lan kết nối với đường sắt cao tốc Lào - Trung, kỳ vọng xuất khẩu tăng vọt

Thái Lan kết nối với đường sắt cao tốc Lào - Trung, kỳ vọng xuất khẩu tăng vọt

Thái Lan kết nối với đường sắt cao tốc Lào - Trung, kỳ vọng xuất khẩu tăng vọt Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Thái Lan có thể được hưởng lợi từ kết nối với mạng lưới đường sắt Lào - Trung Quốc. Thái Lan đang kết nối tuyến đường sắt quốc gia với mạng lưới đường sắt Lào-Trung Quốc nhằm thúc đẩy thương mại giữa ba nước, với kỳ vọng rằng Thái Lan sẽ đóng vai trò là trung …