Tác giả 9X đoạt giải nhất cuộc thi “Thơ hay năm 2023”

Tác giả 9X đoạt giải nhất cuộc thi “Thơ hay năm 2023”

Cuộc thi “Thơ hay năm 2023” do Tạp chí Văn nghệ TPHCM tổ chức từ ngày 1-5-2023 đến 29-2-2024, nhằm tuyên truyền, góp phần xây dựng, bảo tồn, phát huy giá trị di sản/bản sắc văn hóa của TPHCM hiện đại, giàu nghĩa tình, thân thiện. Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn phát hiện những tác phẩm đạt chất lượng cao, những tác giả mới, tạo thêm nguồn lực sáng tạo phong phú, năng động cho nền …