Sự khác biệt giữa người gội đầu hàng ngày và người gội ba ngày một lần, tóc ai bóng khỏe và bớt rụng hơn?

Sự khác biệt giữa người gội đầu hàng ngày và người gội ba ngày một lần, tóc ai bóng khỏe và bớt rụng hơn?

Các chuyên gia cho biết tần suất bạn nên gội đầu tùy thuộc vào các yếu tố như loại tóc và kiểu tóc. Gội đầu là việc làm bình thường của tất cả mọi người nên chẳng mấy ai chú trọng tới quá trình này. Nhưng việc tưởng như đơn giản ấy nếu thiếu kiến thức và thực hiện không đúng có thể khiến da đầu bị tổn hại, tóc ngày càng rụng nhiều hơn. Đó là lý do tại …