Sốc với mức giá tiền tỉ của siêu biển số 51L-345.67 trong phiên ngày 3.4

Sốc với mức giá tiền tỉ của siêu biển số 51L-345.67 trong phiên ngày 3.4

Sốc với mức giá tiền tỉ của siêu biển số 51L-345.67 trong phiên ngày 3.4 Đấu giá biển số: Trong ngày 3.4, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) đã tổ chức đấu giá 7.000 biển số đẹp trong 7 khung giờ. Phiên đấu giá lần này thu hút được lượng lớn người chơi biển số đẹp bởi xuất hiện biển số sảnh tiến cực đẹp 51L-345.67. Đến khi kết phiên, biển số này mang về mức giá …