Singapore Airlines bồi thường cho hành khách

Singapore Airlines bồi thường cho hành khách

Theo thông báo ngày 11-6 của SIA, mỗi hành khách bị thương nhẹ được đề nghị bồi thường 10.000 USD. Đối với các hành khách bị thương nặng, cần được chăm sóc y tế dài hạn và yêu cầu hỗ trợ tài chính sẽ được cung cấp trước khoản thanh toán 25.000 USD. Hành khách của SQ321 sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền vé, kể cả những người không bị thương. Họ cũng được bồi thường do chuyến bay …