Sẽ sửa quy định về đất không có giấy tờ

Sẽ sửa quy định về đất không có giấy tờ

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết dự thảo đã chỉnh lý quy định về xác định loại đất đối với trường hợp không có giấy tờ hoặc trường hợp loại đất xác định trên giấy tờ đã cấp khác với phân loại đất theo quy định của Luật Đất đai hoặc khác với hiện trạng sử dụng. Đại diện UBND TP HCM phản ánh với quy định HĐND cấp huyện thông qua quy …