Quỹ ETF ngoại quy mô hơn 400 triệu USD đầu tư mạnh vào Việt Nam thông báo dừng hoạt động

Quỹ ETF ngoại quy mô hơn 400 triệu USD đầu tư mạnh vào Việt Nam thông báo dừng hoạt động

Quỹ ETF ngoại quy mô hơn 400 triệu USD đầu tư mạnh vào Việt Nam thông báo dừng hoạt động Trước thông báo sẽ dừng hoạt động, cổ phiếu Việt Nam thường xuyên chiếm tỷ trọng cao nhất trong danh mục của quỹ ETF này. Theo MorningStar, BlackRock đã thông báo thanh lý iShares MSCI Frontier and Select EM ETF sau 12 năm hoạt động. Theo đó, BlackRock dự kiến quỹ ETF này sẽ ngừng giao dịch và không còn …