Quỹ ETF ngoại mạnh tay bán ròng loạt cổ phiếu Việt, sắp mua gần 5 triệu cp VND giá 10,000 đồng

Quỹ ETF ngoại mạnh tay bán ròng loạt cổ phiếu Việt, sắp mua gần 5 triệu cp VND giá 10,000 đồng

Quỹ ETF ngoại mạnh tay bán ròng loạt cổ phiếu Việt, sắp mua gần 5 triệu cp VND giá 10,000 đồng Quỹ ETF ngoại mạnh tay bán ròng loạt cổ phiếu Việt, sắp mua gần 5 triệu cp VND giá 10,000 đồng Giai đoạn từ 24/05 – 03/06/2024, Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) bán ròng gần như toàn bộ các mã cổ phiếu có trong danh mục. Chỉ 2 mã có biến động tăng là HAG và VND. …