Quy định mới về cấp sổ đỏ với đất không đủ giấy tờ, từ năm 2025

Quy định mới về cấp sổ đỏ với đất không đủ giấy tờ, từ năm 2025

Tôi từng hỏi cán bộ địa chính và được trả lời mua đất trước ngày 1/7/2004 mới được cấp sổ đỏ. Luật Đất đai 2024 sắp có hiệu lực, tôi nghe nói có thêm trường hợp cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy tờ viết tay, có đúng không? Trường hợp của tôi có được cấp sổ đỏ không? Độc giả Thanh Sang Nội dung tư vấn Căn cứ Điều 138 Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ …