Quốc gia châu Âu có nợ công tăng gần như liên tục kể từ những năm 1970

Quốc gia châu Âu có nợ công tăng gần như liên tục kể từ những năm 1970

Moody's đánh giá cuộc bầu cử sớm này sẽ làm gia tăng rủi ro cho quá trình củng cố tài khóa, gọi đây là "điểm trừ" khi đánh giá xếp hạng tín nhiệm của Pháp, hiện đang ở mức Aa2. So với Fitch và S&P Global, Moody's đang duy trì thang điểm tín nhiệm của Pháp cao hơn 1 bậc. Moody's nêu rõ gánh nặng nợ công của Pháp đã lên tới mức tương đương hơn 110%. Tổng sản phẩm …