Quảng Bình: Công nghiệp, thương mại trong quý I/2024 ra sao?

Quảng Bình: Công nghiệp, thương mại trong quý I/2024 ra sao?

Quảng Bình: Công nghiệp, thương mại quý I/2024 có chiều hướng tăng Địa phương 04/04/2024 14:57 Theo dõi Congthuong.vn trên Theo Sở Công Thương Quảng Bình, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3 năm 2024 tăng 4,5% so với tháng 3 năm 2023; trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 0,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,3%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,6%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, …