Phim "Hoa gian lệnh" của Cúc Tịnh Y thành công vì dám khác biệt

Phim "Hoa gian lệnh" của Cúc Tịnh Y thành công vì dám khác biệt

Phim "Hoa gian lệnh" của Cúc Tịnh Y thành công vì dám khác biệt Theo cách trả lời phỏng vấn của biên kịch Chung Tĩnh của "Hoa gian lệnh" do Cúc Tịnh Y đóng chính, thành công của dự án một phần nhờ tình tiết khác biệt so với các phim cùng chủ đề. "Hoa gian lệnh" do Cúc Tịnh Y đóng chính đã khép lại (với các tài khoản VIP xem trước). Phim có cái kết mở, theo dự …