Ông Zelensky nói Nga chuẩn bị đưa thêm 300.000 quân đến Ukraine

Ông Zelensky nói Nga chuẩn bị đưa thêm 300.000 quân đến Ukraine