Ông Trần Hùng Huy: ACB chưa muốn nhận sáp nhập ngân hàng khác

Ông Trần Hùng Huy: ACB chưa muốn nhận sáp nhập ngân hàng khác

Ngày 4/4, Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 để thông qua kết quả kinh doanh năm 2023, trình cổ đông kế hoạch kinh doanh 2024, cũng như bàn về vấn đề chia cổ tức và các hoạt động khác của nhà băng. Chốt chia cổ tức 25% Tại phiên họp, lãnh đạo ACB cho biết năm 2023, kinh tế vĩ mô Việt Nam ổn định, lạm phát …