Nguồn tài chính công đoàn ngày càng được công khai, minh bạch

Nguồn tài chính công đoàn ngày càng được công khai, minh bạch

Nguồn tài chính công đoàn ngày càng được công khai, minh bạch Hiện nay, dự án Luật Công đoàn đã được trình Quốc hội để xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV. Theo đó, Tổng LĐLĐVN đề xuất với Quốc hội nội dung kế thừa và giữ nguyên đối tượng nộp và mức đóng 2% kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành tại Điểm b, Khoản 1, Điều 29 Luật Công …