Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội tháng 4.2024 tại Hà Nội

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội tháng 4.2024 tại Hà Nội

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội tháng 4.2024 tại Hà Nội Về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội tháng 4.2024, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội cho biết, sẽ phối hợp với hệ thống bưu điện chi trả bắt đầu từ ngày 5.4, cơ bản xong trước ngày 10.4 (trừ những trường hợp đặc biệt). Cơ quan bảo hiểm xã hội này cho biết, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội …