Lịch chi trả lương hưu gần 600.000 người ở Hà Nội tháng 4

Lịch chi trả lương hưu gần 600.000 người ở Hà Nội tháng 4

Lịch chi trả lương hưu gần 600.000 người ở Hà Nội tháng 4 (Dân trí) - Hà Nội sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bắt đầu từ ngày 5/4 qua hình thức chi tiền mặt và tài khoản cá nhân. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được chi trả an toàn, chính xác, đảm bảo đến người hưởng trước ngày 10 hằng …