Khởi tố thêm 3 lãnh đạo liên quan sai phạm đất đai tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Khởi tố thêm 3 lãnh đạo liên quan sai phạm đất đai tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Ba bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Đức Lâm (sinh năm 1974, Chủ tịch UBND phường Nghi Tân, nguyên Chủ tịch UBND phường Nghi Thu), Hoàng Đức Nam (sinh năm 1982, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Nguyên, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Cửa Lò) và Nguyễn Trường Thi (sinh năm 1978, Phó Trưởng phòng LĐTB-XH thị xã Cửa Lò, nguyên Phó Chánh Văn phòng …