iPhone đã cho khoá, ẩn ứng dụng: Tính năng vừa giúp bảo mật, vừa giấu nội dung nhạy cảm, riêng tư mà ai cũng nên dùng!

iPhone đã cho khoá, ẩn ứng dụng: Tính năng vừa giúp bảo mật, vừa giấu nội dung nhạy cảm, riêng tư mà ai cũng nên dùng!

Trước đây, kể từ phiên bản iOS/iPadOS 16 thì người dùng đã có thể giấu hình ảnh vào một thư mục ẩn ngay bên trong ứng dụng Photos và khoá thư mục này lại. Từ đó, người dùng có thể giấu những hình ảnh bí mật, nhạy cảm vào thư mục này một cách khá an toàn. Tuy nhiên khi iOS 18 ra mắt thì việc bảo mật iPhone còn được tăng cường đáng kể thông qua tính năng: khóa/ …