Hơn 300 dự án ở 50 địa phương chưa giải ngân vốn công

Hơn 300 dự án ở 50 địa phương chưa giải ngân vốn công

Theo Bộ Tài chính, kế hoạch vốn ngân sách trung ương do địa phương quản lý năm nay là 82.243 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết ngày 31/3, các dự án mới giải ngân được 8.634 tỷ, đạt 10,5% kế hoạch. Mức này thấp hơn bình quân giải ngân của cả nước (12,2%). Đến cuối tháng 4, 316 dự án, tiểu dự án tại 48 địa phương chưa giải ngân được đồng nào (tức 0%) so với kế hoạch. Trong …