Hóa đơn tiền điện tăng phi mã, tôi biết lý do nhưng không dám nói với chồng

Hóa đơn tiền điện tăng phi mã, tôi biết lý do nhưng không dám nói với chồng

Lỡ mang thai năm 20 tuổi, tôi bỏ dở việc học, kết hôn cùng chồng lớn hơn 19 tuổi. Nhà chồng đàm tiếu, nói tôi ham giàu nên dùng con cái trói buộc anh. Họ không biết vợ chồng tôi đã ký thỏa thuận trước cưới. Tôi sẽ ra đi tay trắng nếu không sống cùng anh nữa. Dù oan ức nhưng tôi không đáp trả, cố gắng nhịn nhục. Và rồi, tôi thực sự vỡ mộng về một tình …