Hàn Quốc nổ súng sau khi nhóm binh sĩ Triều Tiên vượt giới tuyến

Hàn Quốc nổ súng sau khi nhóm binh sĩ Triều Tiên vượt giới tuyến

Hàn Quốc nổ súng sau khi nhóm binh sĩ Triều Tiên vượt giới tuyến Một nhóm khoảng 20 binh sĩ CHDCND Triều Tiên đã vượt qua giới tuyến trên bộ giữa hai miền bán đảo Triều Tiên trong tuần qua và đã rút lui sau khi quân đội Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo. Tự động phát