Hai Đại tướng kiểm tra hợp luyện diễu binh Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hai Đại tướng kiểm tra hợp luyện diễu binh Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tô Lâm đã có những chỉ đạo, lưu ý về sự "đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất" với hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Sáng 4/4, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công …