Hà Nội đề xuất xây dựng mới 9 khu nhà ở xã hội

Hà Nội đề xuất xây dựng mới 9 khu nhà ở xã hội

- Hà Nội quy định cụ thể chỉ tiêu dân số theo diện tích nhà ở chung cư - Đề nghị xem xét lại trình tự thủ tục thẩm định giá đất dự án nhà ở xã hội không dùng vốn đầu tư công - Dự án nhà ở xã hội Hạ Đình của UDIC chậm trễ vì xin tăng từ 12 tầng lên 25 tầng? Theo báo cáo này, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Sở Quy hoạch …