Góc nhìn CTCK: VN-Index có thể tăng trở lại, nhà đầu tư tránh FOMO trong những nhịp hồi đầu tiên

Góc nhìn CTCK: VN-Index có thể tăng trở lại, nhà đầu tư tránh FOMO trong những nhịp hồi đầu tiên

Góc nhìn CTCK: VN-Index có thể tăng trở lại, nhà đầu tư tránh FOMO trong những nhịp hồi đầu tiên Yuanta khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn của thị trường chung vẫn có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao và ưu tiên mua mới ở nhóm vốn hóa lớn. Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường chứng khoán phiên 11/6. VN-Index dưới áp lực bán mạnh ghi nhận sắc đỏ trong phần lớn …