Giảm 10 đồng mỗi lít xăng RON 95

Giảm 10 đồng mỗi lít xăng RON 95

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay (4/4). Theo đó, giá xăng E5 tăng 290 đồng/lít, giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 10 đồng/lít, giá bán là 24.800 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 290 đồng/lít, giá bán là 20.980 đồng/lít. Tương tự các kỳ trước, tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Tài chính …