Giá xăng RON95 giảm... 10 đồng, dầu có xu hướng tăng lại

Giá xăng RON95 giảm... 10 đồng, dầu có xu hướng tăng lại

Cụ thể, xăng E5RON92 có giá 23.910 đồng/lít, sau khi giảm 290 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; xăng RON95-3 ở mức 24.800 đồng/lít, sau khi giảm 10 đồng/lít. Trong khi đó, hầu hết các mặt hàng dầu lại có xu hướng tăng giá trở lại. Cụ thể, dầu diesel 0.05S lên mức 20.980 đồng/lít, tăng thêm 290 đồng/lít; dầu hỏa có giá mới 21.010 đồng/lít, sau khi tăng 140 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng thêm 150 …