Giá Bitcoin sẽ giảm xuống dưới 60 nghìn đô la trong tuần này?

Giá Bitcoin sẽ giảm xuống dưới 60 nghìn đô la trong tuần này?

Hơn nữa, các đường EMA đang tiến gần đến điểm giao cắt tử thần, có khả năng báo hiệu xu hướng giảm giá sắp tới của BTC. Các chỉ số này cùng hướng tới lập trường thận trọng cho tương lai gần của Bitcoin. Sự tích lũy chậm lại của cá voi Bitcoin Kể từ ngày 24-3, số lượng ví nắm giữ từ 100 đến 1.000 BTC, thường được gọi là “cá voi”, vẫn tương đối ổn định, dao động …