Facebook, Instagram và Messenger lại gặp lỗi trên diện rộng

Facebook, Instagram và Messenger lại gặp lỗi trên diện rộng

Meta đang gặp nhiều vấn đề với các ứng dụng nổi tiếng toàn cầu của công ty này. Theo đó, Downdetector liệt kê Instagram, Whatsapp, Facebook và Facebook Messenger là 4 ứng dụng/ trang web đang gặp vấn đề dựa trên số lượng khiếu nại tăng đột biến từ người dùng. Nhiều ứng dụng của Meta đang gặp lỗi Theo đó, hàng ngàn người dùng Instagram đã thông báo cho Downdetector về việc họ gặp vấn đề với ứng dụng …