Động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp

Động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp

Thứ Năm, 16/5/2024 Sau khi trải qua giai đoạn giảm tốc trong năm 2023, nền kinh tế đang có một số tín hiệu phục hồi vào đầu năm 2024. Tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong nước cũng trên đà tăng. Xuất khẩu theo giá so sánh dự kiến tăng 3,5% trong năm 2024. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế vẫn còn nhiều vấn đề phải xử lý, khi tính bình quân một …