Đề nghị Bộ Công an xử lý hành vi tung tin thiếu vàng

Đề nghị Bộ Công an xử lý hành vi tung tin thiếu vàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn hỏa tốc gửi Bộ Công an về việc phối hợp trong công tác quản lý thị trường vàng. Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các Bộ, ngành chức năng và các địa phương triển khai việc bình ổn thị trường vàng, trong đó có giải pháp bán vàng miếng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại Nhà …