Đặt mục tiêu rụt rè, khiêm tốn thì khó mà thành công nghiệp văn hóa

Đặt mục tiêu rụt rè, khiêm tốn thì khó mà thành công nghiệp văn hóa

Đặt mục tiêu rụt rè, khiêm tốn thì khó mà thành công nghiệp văn hóa Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, Bộ VHTT&DL đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP và 8% vào năm 2035 là thấp. Câu chuyện về công nghiệp văn hóa lần nữa được xới lên tại diễn đàn Quốc hội hôm 14.5, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về …