Cuộc đối thoại đặc biệt với Trịnh Công Sơn

Cuộc đối thoại đặc biệt với Trịnh Công Sơn

Hàng ngàn khán giả Huế đội mưa 'đối thoại' cùng với âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Chương trình âm nhạc Đối thoại Trịnh Công Sơn - Tình yêu tìm thấy do Ban tổ chức Festival Huế chủ trì phối hợp cùng gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và đối tác thực hiện, diễn ra tại Điện Kiến Trung, Đại nội Huế. Song một điều bất ngờ đã xảy ra, nằm ngoài kịch bản chương trình. Đêm diễn đã …