Công nhân 'vượt nắng' thi công dự án cao tốc Bắc - Nam

Công nhân 'vượt nắng' thi công dự án cao tốc Bắc - Nam

Tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh dài 107,28km với 4 dự án thành phần, gồm Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc giai đoạn 2017 - 2020 và Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng thuộc giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt dài hơn 49,3km qua địa bàn hai tỉnh Nghệ An (44,4km) và Hà Tĩnh (4,9km) có tổng mức đầu …