Công an, Quân đội hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công an, Quân đội hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 4-4 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang - bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Tô Lâm - bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì kiểm tra hợp luyện, động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Cùng dự có Đại tướng Lương Cường - chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân …