Cổ phiếu ngân hàng nổi sóng phiên 16/5 sau thông tin NHNN sắp sửa thông tư quan trọng về nợ xấu

Cổ phiếu ngân hàng nổi sóng phiên 16/5 sau thông tin NHNN sắp sửa thông tư quan trọng về nợ xấu

Cổ phiếu ngân hàng nổi sóng phiên 16/5 sau thông tin NHNN sắp sửa thông tư quan trọng về nợ xấu Cổ phiếu ngân hàng bật tăng mạnh sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2023/TT-NHNN về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. - 15-05-2024NHNN dự kiến gia hạn Thông tư 02 …