Cổ phiếu cần quan tâm ngày 12/6

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 12/6

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu HPG CTCK KB Việt Nam (KBSV) CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG – sàn HOSE) ghi nhận 2.869 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý I/2024 (giảm 3% so với quý trước, tăng 622% so với cùng kỳ) nhờ (1) sản lượng tiêu thụ tăng 29% so với cùng kỳ, với động lực chính trong kỳ từ kênh xuất khẩu, (2) biên lãi gộp tăng 716bps so với nền thấp cùng kỳ …