BlackRock sắp đóng quỹ iShares ETF đang đầu tư mạnh vào cổ phiếu Việt Nam

BlackRock sắp đóng quỹ iShares ETF đang đầu tư mạnh vào cổ phiếu Việt Nam

BlackRock sắp đóng quỹ iShares ETF đang đầu tư mạnh vào cổ phiếu Việt Nam BlackRock sắp đóng quỹ iShares ETF đang đầu tư mạnh vào cổ phiếu Việt Nam Gã khổng lồ quản lý tài sản BlackRock bất ngờ thông báo giải thể quỹ iShares Frontier and Select EM ETF, một quỹ chuyên đầu tư vào thị trường cận biên và mới nổi và có gần 20% danh mục là cổ phiếu Việt Nam. Trong thông báo, BlackRock cho …