Bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13

Bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13

Chiều 16/5, thông cáo về ngày làm việc đầu tiên của hội nghị Trung ương 9 khóa 13 cho biết Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị. Đó là ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí …