Bắc Bộ sắp hứng đợt mưa lớn

Bắc Bộ sắp hứng đợt mưa lớn

Từ đêm 8-6 đến hôm nay, 10-6, các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ xuất hiện hai tâm mưa lớn. Liên tục cảnh báo có mưa lớn Một tâm mưa ở Đông Bắc Bộ, cụ thể là khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng có lượng mưa phổ biến 200 mm - 300 mm, có nơi như Quảng Hà và Móng Cái xấp xỉ 400 mm. Tâm mưa còn lại ở Hà Giang, có lượng mưa phổ …