Apple hợp tác với OpenAI, sử dụng công nghệ Google AI cho Siri Theo Investing.com

Apple hợp tác với OpenAI, sử dụng công nghệ Google AI cho Siri Theo Investing.com