Ảnh đã xóa 'đội mồ sống dậy' sau khi iPhone cập nhật iOS 17.5

Ảnh đã xóa 'đội mồ sống dậy' sau khi iPhone cập nhật iOS 17.5

Một số người dùng iPhone báo cáo những bức ảnh họ đã xóa bỗng xuất hiện trở lại sau khi nâng cấp hệ điều hành iOS 17.5. Trước đó, những người dùng thử iOS 17.5 beta cũng báo cáo vấn đề tương tự. Theo một chủ đề trên diễn đàn Reddit, họ nhìn thấy ảnh cũ trong thư viện ảnh gần đây. Trên iOS, ảnh sau khi xóa sẽ được lưu trong mục đã xóa gần đây để người dùng …