87 vích con Malaysia nở tại Côn Đảo được mang quốc tịch Việt Nam

87 vích con Malaysia nở tại Côn Đảo được mang quốc tịch Việt Nam

87 vích con Malaysia nở tại Côn Đảo được mang quốc tịch Việt Nam Vích mẹ Malaysia đẻ 108 quả trứng ở hòn Bảy Cạnh (Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu) vào tháng 4 vừa qua, nay có 87 vích con 'chào đời' mang quốc tịch Việt Nam. Tự động phát