Van Nedersaksenlijn tot trein naar Münster: over vervoer nog veel onduidelijk na coalitieakkoord

Van Nedersaksenlijn tot trein naar Münster: over vervoer nog veel onduidelijk na coalitieakkoord

Van Nedersaksenlijn tot trein naar Münster: over vervoer nog veel onduidelijk na coalitieakkoord Verbeteringen zijn nodig Hogesnelheidslijn Uitwerking coalitieakkoord In het coalitieakkoord staat meer over het openbaar vervoer wat betrekking heeft op Overijssel: - De bereikbaarheid van het landelijk gebied wordt verbeterd door het busvervoer tussen dorpskernen op het platteland te versterken. - Bij spoorverbindingen wordt per regio bezien wat nodig is, waarbij niet alleen focus ligt op de grote steden. In de grensregio’s is een goede aansluiting van spoorverbindingen …