Từ 1/8 tiền cọc mua nhà trên giấy tối đa 5% giá bán

Từ 1/8 tiền cọc mua nhà trên giấy tối đa 5% giá bán

Cụ thể, theo khoản 5 Điều 23 Luật Kinh doanh bất động sản 2023, chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng khi đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định, như có giấy phép xây dựng, thông báo khởi công xây dựng, giấy …